skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Addysg Gymunedol

Dosbarth Cyfrifiaduron - Rhymni - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 01/12/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs hwn yn dysgu'r sgiliau hanfodol i ddechrau cyfrifiadura ac i gyflawni tasgau dydd i ddydd yn hyderus, megis: Defnyddio dyfeisiau digidol (tabled, ffon clyfar, gliniadur); cael mynediad at y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol, a'u defnyddio'n ddiogel; sefydlu a defnyddio cyfrif e-bost.