skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Clwb Codio - Llyfrgell Bargod - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Diweddariad diwethaf: 09/05/2024
Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r clwb hwn wedi'i anelu at blant 8 - 12 oed a hoffai ddatblygu eu sgiliau codio. Mae gan y grŵp fynediad i systemau digidol er mwyn dysgu sut i godio. Mae'n gyfle i ddysgu sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol, adeiladu tîm a gwneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl trwy ddysgu