skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 10/07/2024
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.