skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Addysg Gymunedol

Saesneg ar gyfer Siaradwyr leithoedd Eraill (ESOL) - Ty Rhydychen Rhisga - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 18/09/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Os nad Saesneg yw eich prif iaith chi, gallwch chi wneud cwrs I helpu gwella eich Saesneg chi. Mae ein dosbarthiadau ESOL ni yn ymdrin a sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Byddych chi'n cael y cyfle I ennill tystysgrif achrededig ac efallai symud ymlaen I hofforddiant neu addysyg bellach.