skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Clwb Dominos - Wrecsam - Cyfleoedd Dydd i Oedolion

Diweddariad diwethaf: 22/11/2023
Cyfleoedd Dydd i Oedolion
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Chwarae Dominos - gall pobl o bob oedran gael budd o charae dominos, gall helpu â llawer o sgiliau, yu cynnwys: cofio, sgiliau cymdeithasol, strtegaeth a sgiliau achddygol manwl. Ymunwch gyda Stwart am gem hwyliog a chyfeillgar