skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Prydau ysgol am ddim - gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Diweddariad diwethaf: 19/09/2023
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae angen ychydig o gymorth a chefnogaeth ar bob un ohonom o bryd i’w gilydd, a gyda chostau byw yn cynyddu mae angen cymorth ar lawer o bobl yng Nghymru nawr.

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i blant cymwys sy’n mynychu ysgol a gynhelir yng Nghymru. Mae’r cynllun prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd ar draws Cymru, gan ddechrau gyda’r dysgwyr ieuengaf yn ein hysgolion cynradd.

Gwiriwch i weld os gall eich plentyn dderbyn prydau ysgol am ddim a chael gwybod sut i wneud cais ar wefan eich awdurdod lleol.

#YmaIHelpu