skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Wylesfield Residential Care Home (Shaw Healthcare (Cambria) Limited) - Cartref gofal

Diweddariad diwethaf: 06/02/2024
Cartref gofal

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.
Mae'r cartref gofal hwn wedi'i gofrestru ar gyfer uchafswm o 27 welyau ar gyfer pobl oed 65 i 100+.
Mae gan y cartref gofal hwn lleoedd gwag.

Darperir y cartref gofal hwn gan: Shaw Healthcare (Cambria) Limited

Gofal a ddarperir:

Nyrsio Iechyd Meddwl Anableddau Dysgu
Gwasanaethau dydd Gofal seibiant

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cartref gofal yn lleoliad preswyl lle mae nifer o bobl yn byw.

Mae gofal preswyl yn cael ei ddarparu'n aml ar gyfer pobl a fyddai efallai'n cael anhawster byw yn annibynnol, ond mae'n well gan rai pobl fyw mewn cyfleuster gofal preswyl am ei fod yn cynnig diogelwch, rhyngweithio cymdeithasol a chefnogaeth a chymorth parhaus nad yw ar gael trwy ofal cartref (h.y. gofal yn eich cartref eich hun). Yn aml mae gan bobl y camsyniad bod gofal preswyl yn ddewis "pan fetha popeth arall" a bod angen cartref gofal ar rywun pan fydd yn sâl iawn neu'n methu'n lân ag ymdopi, ond mae llawer o breswylwyr yna am eu bod yn mwynhau'r llawer o fanteision sydd gan gartref gofal i'w cynnig.

Mae gan y cartref gofal hwn isafswm ffi wythnosol o £992.39 ac uchafswm ffi wythnosol o £992.39.
A fydd ychwanegiad awdurdod lleol yn berthnasol? - Nac oes.

Cyfleusterau a gynigir:

Cyfleusterau ystafell

  • Pwynt teledu yn eich ystafell eich hun

Cymdeithasol

  • Gweithgareddau

Gwasanethau

  • Triniwr gwallt

Trafnidiath/teithio

  • Ger trafnidiaeth gyhoeddus
  • Yn agos at gyfleusterau lleol

Sgôr hylendid bwyd:

5 - Safonau hylendid yn dda iawn