skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

RNIB Cefnogaeth Cyflogaeth

Diweddariad diwethaf: 19/12/2023
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ein tîm cyflogaeth yn darparu cyngor ac atebion ymarferol i gyflogwyr a gweithwyr i'ch cefnogi i aros mewn cyflogaeth os ydych yn cael problemau gyda'ch golwg.
https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/equality-and-employment/