skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cwnsela RNIB - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 31/10/2023
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig cymorth emosiynol i bobl ddall ac â golwg rhannol drwy ein tîm Cwnsela ar gyfer Colled Golwg. Mae ein tîm yn deall effaith emosiynol colled golwg a gallant gynnig cwnsela dros y ffôn ac ar-lein. Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at counselling@rnib.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth a gofynnwch am gael eich cyfeirio at y Tîm Cwnsela ar gyfer Colled Golwg.
https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/community-connection-and-wellbeing/sight-loss-counselling/