skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Eich Llais mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 30/05/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn datblygu eu gwaith ac yn cyflwyno pwerau ychwanegol [link to Improving health and social care services] i gynyddu eich dylanwad ar lunio eich gwasanaethau GIG, a nawr eich gwasanaethau gofal cymdeithasol hefyd.
Yr hyn a wnawn
• Mae Llais Gorllewin Cymru yn gweithredu fel eich llais, gan gwmpasu ardaloedd Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Gallwch gysylltu â ni fodd bynnag sy'n eich siwtio i chi ddweud wrthym am eich profiadau – e-bost, ffôn neu drwy ein ffurflen gyswllt
• Rydym yn chwilio am straeon da a drwg fel ein bod yn deall beth sy'n gweithio'n dda a sut y gallai fod angen i wasanaethau wella. Ac rydym yn ceisio siarad yn arbennig â'r rhai nad yw eu lleisiau'n cael eu clywed yn aml.
• Gallwch gysylltu â ni sut bynnag sy'n addas i chi i ddweud wrthym am eich profiadau - e-bost, ffôn neu drwy ein ffurfle