skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Llai o Straen: Meddwlgarwch - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 21/11/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cwrs 6 wythnos I ddysgu mwy am straen a sut I'w ostwng. Archwilio pynciau: meddwlgarwch, ymateb straen, cyfathrebu, rheoli straen, bwyd a hwyliau, seicoleg gadarnhaol. Bydd pop sesiwn yn gorffen a chyfuniad o loga a Tai Chi.