skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Ambiwlans Odessa - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 21/06/2024
Addysg Gymunedol
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Ambiwlans Odessa yn darparu cyfres eang o gyrsiau hyfforddi Cymorth Cyntaf Cymeradwy Qualsafe megis:

Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)
Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 diwrnod)
Dyfarniad Lefel 2 mewn Gweithgaredd Cymorth Cyntaf (2 ddiwrnod)

A llawer o gyrsiau Cymorth Cyntaf Qualsafe eraill.