skip to main content

Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro (VCRS)

Diweddariad diwethaf: 30/10/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae VCRS yn wasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig a redir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Gwasanaethau Cymdeithasol Bro Morgannwg. Lleolir ein tîm yn Ysbyty y Barri ac mae’n cynnwys amrywiaeth o weithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd proffesiynol.

Rydym yn cynnig gwasanaeth am ddim am hyd at 6 wythnos i'ch galluogi i ddod adref o’r ysbyty gyda'r cymorth y mae ei angen arnoch. Rydym hefyd yn cefnogi pobl yn y cartref i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty. Ar ôl asesu eich anghenion a’ch nodau, byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu rhaglen ail-alluogi i fwyhau ein hannibyniaeth.

Gall hyn gynnwys cymorth gyda thasgau bob dydd fel gofal personol, gwneud prydau, tasgau yn y cartref a siopa. Rydym yn gwneud pethau 'gyda' chi ac nid 'ar eich cyfer' chi i adeiladu eich sgiliau a'ch hyder.

Gallwch gael eich asesu fel rhywun a fydd yn manteisio ar therapi gan aelod o'n tîm a all gynnwys ymarferion, ymarfer sgiliau bob dydd neu gyngor maethol.