skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Heini Merthyr Tudful - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 05/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Heini Merthyr Tudful yw’r enw ar dîm datblygu chwaraeon ymroddedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gweithio gydag ysgolion a chymunedau ar draws y sir. Y meysydd rydym yn eu cynnwys:
Gweithgaredd Corfforol
Chwaraeon
Dosbarthiadau Ffitrwydd
Arweiniad
Cyfleoedd Cynhwysol (anabledd, gwragedd a merched ayb)
Cefnogaeth Clwb
Ariannu
Gweithlu (Gwirfoddoli)