skip to main content
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dementia Connect (Ceredigion)

Diweddariad diwethaf: 14/10/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Cymdeithas Alzheimer's yw prif elusen cymorth ac ymchwil y Deyrnas Unedig i bobl â dementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Mae Dementia Connect yn eich helpu i gael y cymorth iawn, ar yr adeg iawn, yn y ffordd iawn. Mae'n cyfuno ein cymorth a'n cyngor wyneb-yn-wyneb, dros y ffon, mewn print ac ar-lein drwy ein Cynghorwyr Dementia sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

Byddant yn asesu eich anghenion ac yn eich cysylltu â'r cymorth priodol, i'ch helpu i reoli eich cyflwr a byw'n annibynnol am gyfnod hirach. Mae am ddim a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn rhoi cymorth parhaus pan fydd ei angen arnoch.