skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

BROOK

Diweddariad diwethaf: 15/07/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Brook yn darparu gwasanaethau iechyd a llesiant rhywiol yn rhad ac am ddim i bron 250,000 o bobl ifanc ar draws y DU, bob blwyddyn.

Rydyn ni hefyd yn darparu addysg rhyw a pherthnasau mewn ystod o leoliadau a chyrsiau hyfforddiant i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Ym mhopeth a wnawn, rydyn ni’n ceisio helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau cadarnhaol ac iach am eu ffordd o fyw a gwella’u hiechyd personol a’u llesiant emosiynol.

The Ask Brook 24/7 tool is a great start, so why not begin there? You can use it to find answers to over 500 frequently asked questions about everything from contraception and sexually transmitted infections to good sex, relationships and sexuality.