skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg – Cynllun Chwarae - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 08/02/2024
Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/08/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 44 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 44 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cynllun chwarae y Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig cyfleoedd chwarae i blant anabl 4 – 11 oed yn ystod gwyliau’r ysgol.

Rhaid cadw lleoedd o flaen llaw a rhaid cwblhau Llyfr Defnyddiol ar gyfer pob plentyn cyn iddo fynychu.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mawrth 10:00 - 15:00
Dydd Mercher 10:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 15:00

Office Hours (Monday - Friday) 9am - 5pmPlayscheme Tuesday - Thursday 10am - 3pm

  Ein costau

  • £10.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Fully Inclusive Outdoor Play Area
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact if required
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes