skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

SSAFA (Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd) Cymorth i’r Lluoedd

Diweddariad diwethaf: 19/09/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae SSAFA, elusen y Lluoedd Arfog, yn bodoli i leddfu angen, dioddefaint a gofid ymhlith y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd er mwyn cefnogi eu hannibyniaeth a’u hurddas.

Rydym ni’n cynorthwyo ac yn cefnogi'r rheiny sy'n gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog, a'r rhai a arferai wneud hynny – hyd yn oed os mai am ddiwrnod yn unig oedd hynny. Rydym ni hefyd yn gofalu am deuluoedd y ddau.

Rydym ni’n darparu:
• Cyngor a chymorth ar les
• Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Gwasanaethau arbenigol
• Gwasanaethau i blant
• Tai