skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth

Diweddariad diwethaf: 30/03/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn grŵp cyfeillgarwch wedi'i leoli yn Aberystwyth sy'n cynnig rhaglen o weithgareddau amrywiol wedi'i gynllunio ar gyfer bobl dros 60 oed. Wrth ystyri'r sefyllfa bresennol ynglŷn chlefyd Coronavirus (Covid-19) ac ystyried cyngor diweddar gan y GIG ynghylch pellhau cymdeithasol, yn enwedig unrhyw un dros 70 oed neu sydd â phroblemau iechyd sylfaenol. Mae Pwyllgor Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth wedi cytuno'n unfrydol i roi'r iechyd a diogelwch ein haelodau yn gyntaf a chanslo pob cyfarfod, gwibdaith a digwyddiad yn y dyfodol nes bydd rhybudd pellach.