skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

NSPCC – Protect and Respect

Diweddariad diwethaf: 22/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn fater cymhleth, sy’n newid yn gyson. Mae tecstio, e-bost a’r rhyngrwyd yn golygu ei fod yn gallu bod yn gudd.
Dyna pam mae’n hanfodol ein bod ni’n helpu plant fel eu bod nhw’n llai agored i gamfanteisio rhywiol, sut bynnag mae’n digwydd. A helpu’r sawl sydd wedi dioddef i ail-adeiladu eu bywydau.
Mae Protect and Respect yn cynnig 3 lefel cefnogaeth:
1. Amddiffyn
Rydym ni’n addysgu pobl ifanc am gadw’n ddiogel. Yn eu helpu i ddeall beth ydy camfanteisio’n rhywiol ar blant a magu perthnasau amhriodol, o’u cymharu â pherthynas ddiogel, gariadus.
2. Lleihau risg
Rydym ni’n helpu pobl ifanc sydd yn eu barn ni mewn risg drwy eu cefnogi i sicrhau a chynnal amgylchedd mwy diogel a dull o fyw mwy sefydlog.
3. Ymadfer
Rydym ni’n cefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu brifo ond sydd erbyn hyn mewn man diogel ac angen gwneud synnwyr o beth sydd wedi digwydd. Rydym ni’n eu helpu i ddeall mai camdriniaeth yw camfanteisio rhywiol ac nid nhw sydd ar fai.