skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Fy Iechyd y Gaeaf Hwn - Iechyd

Diweddariad diwethaf: 16/10/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Fel rhan o ymgyrch Dewis Doeth y gaeaf, eleni mae gennym fenter newydd i helpu pobl â chyflyrau iechyd hirdymor a'u gofalwyr. Byddwch chi, cyfaill neu aelod o'ch teulu, neu ofalwr yn nodi gwybodaeth fras amdanoch chi ar y Cynllun, gan gynnwys

-eich prif broblem iechyd,
-manylion cyswllt eich meddyg teulu
-ble yn eich cartref y caiff eich cynllun gofal a'ch presgripsiynau eu cadw.

Bydd y cynllun yn amlwg yn eich ty fel bod unrhyw weithiwr proffesiynol a mynediad i'r gwybodaeth wrth ymweld a'ch cartref.