skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gofal preswyl Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cartref Gofal Marleyfield Bwcle - Gofal preswyl

Diweddariad diwethaf: 26/03/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Tŷ Marleyfield yn darparu amgylchedd cartrefol cynnes a chyfeillgar lle mae anghenion defnyddwyr y gwasanaeth yn hollbwysig. Mae rheolwyr a staff yn awyddus i sicrhau fod trigolion yn byw bywyd llawn ac yn parhau i reoli eu tynged drwy eu grymuso i wneud dewisiadau sy'n bwysig iddyn nhw. Maent hefyd yn eirioli ar ran trigolion sy'n methu â siarad drostyn nhw eu hunain cystal neu sydd â galluedd meddyliol sy’n eu hatal rhag gwneud hynny.
Perchennog: Cyngor Sir y Fflint.