skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb ar ôl ysgol

Bear Pak After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Diweddariad diwethaf: 24/11/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/09/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Sibling discount

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 50 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 50 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:30 - 18:30
Dydd Mawrth 15:30 - 18:30
Dydd Mercher 15:30 - 18:30
Dydd Iau 15:30 - 18:30
Dydd Gwener 15:30 - 18:30

  Ein costau

  • £12.50 per Sesiwn - Pick-up and child care until 6pm (including tea)
  • £15.50 per Sesiwn - Pick-up and childcare until 6.30pm (including tea)
  • £3.50 per Sesiwn - Extra pick up and drop offs to clubs etc.
  • £8.75 per Sesiwn - Pick-up and child care until 4.30pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No