skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Chwarae Mynediad Agored

Open Access Playscheme (Families First) - Chwarae Mynediad Agored

Diweddariad diwethaf: 09/10/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 5 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Please contact for further information.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

We provide Free Playschemes for children aged 4-11 years. We also provide 1 to 1 support for disabled children and there is a charge of £5, which covers care for the whole day. Children with disabilities need to be registered beforehand. Parents/carers are asked to provide a suitable packed lunch in a clearly marked lunch box/bag.

The play team provide a range of activities including arts and crafts, messy play, sports activities and outdoor opportunities. All children are supported and encouraged to take part in a range of activities and Parents/carers are asked to provide appropriate clothing as children will get messy and possibly wet.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Mercher 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Gwener 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

The playscheme dates and times are confirmed prior to the summer period.

  Ein costau

  • £0.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Please contact for further information
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact for further information
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes