skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

John Lynn's Black Belt Martial Arts Academy - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Diweddariad diwethaf: 23/06/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor.

Academi Crefft Ymladd sydd yn cael ei hadnabod yn genedlaethol i addysgu a datblygu. Gwahanol wersi mewn Carati (Karate) ar gyfer oedran 3 - 13. Pob math o wersi i bobl ifanc ac oedolion yn cynnwys Bocsio cic Siapaniaidd.