skip to main content
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cylch Meithrin Trefeurig - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 11/09/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/05/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Caban pren y Cylch Meithrin wedi cael ei gyllido gan arian Y Loteri Fawr ac ar safle yr ysgol.
Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg I blant 2 - 4 oed. Unwaith meant yn cyrraedd 3 oed, mae'r plant gallu aros tan 6yh a mynychu y Clwb Ar Ol Ysgol.
Mae'r staff wedi mynychu hyfforddiant Cymorth Cyntaf ac yn gymwys i Lefel 3 mewn Gofal Plant o leiaf.

Mae'r plant yn dysgu trwy chwarae ac yn cael nifer o brofiadau gwahanol.

Mae yna amryw o dripiau yn ystod y tymor er mwyn atgyfnerthu dysgu.

Sesiynau yn cael eu cynnal yn y bore ac yn y prynhawn.

Clwb Brecwast 8.15yb - 9yb £3.00
Sesiwn bore 9.00yb - 12.00yp £9.00
Sesiwn ginio 12yp - 12.30yp £3.00
Sesiwn prynhawn £9.00

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor ysgol

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I blant 3 oed i fyny

Dydd Llun 08:15 - 15:30
Dydd Mawrth 08:15 - 15:30
Dydd Mercher 08:15 - 15:30
Dydd Iau 08:15 - 15:30
Dydd Gwener 08:15 - 15:30

Once the child has reached 3 years of age they can access the after school provision which is open until 6pm.

  Ein costau

  • £24.00 per Diwrnod
  • £3.00 per Sesiwn - Breakfast 8.15-9am - £3.00
  • £3.00 per Awr - Lunch 12-1pm £3.00
  • £9.00 per Sesiwn - Afternoon 12.30-3pm
  • £9.00 per Sesiwn - Morning 9am-12pm £9.00

Dim

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn. Mae yna gaban sydd wedi cael ei adeiladu yn bwrpasol sydd gyda mynediad hawdd a drysiau llydan.
Anghenion lleferydd, synhwyrol, ymddygiad. Staff a phrofiad eang.
Cysylltwch am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydyn
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Nac ydy - Hwyaid a physgod
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Ydyn
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No