skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Bear Pak Wrap Around Centre - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 29/01/2024
Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 18/04/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Please contact for more information.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 18 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 18 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Established in 1994, Bear Pak is a non-profit organisation which provides a safe, fun and reliable child-care service in the Penarth area.

We are CIW registered.

​Bear Pak is open for wraparound care from 8am Monday - Friday

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:30
Dydd Mawrth 08:00 - 18:30
Dydd Mercher 08:00 - 18:30
Dydd Iau 08:00 - 18:30
Dydd Gwener 08:00 - 18:30

  Ein costau

  • £18.95 per Sesiwn - afternoon session
  • £21.95 per Sesiwn - Morning session
  • £6.00 per Sesiwn - Breakfast and drop off to school

75p discount for wrap around and after school sessions combined. 50p sibling discount

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes