skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

Carers UK Upfront

Diweddariad diwethaf: 10/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teclyn ar-lein yw Carers Upfront sy’n rhoi canllaw unigryw wedi’i bersonoli i chi am ofalu. Yn ogystal â thrafod cymorth ymarferol ac ariannol, mae’n cynnwys gwybodaeth i helpu rheoli’r effaith a gaiff gofalu ar iechyd a pherthnasau.

Teclyn syml yw hwn i ofalwyr sy’n newydd i’r llu o fudd-daliadau a hawliau. Cwblhewch eich manylion, treuliwch rai munudau’n ateb cwestiynau a darparwn ni’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, ffoniwch ni – rydyn ni yma i helpu.