skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant

Elizabeth Taylor - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 22/07/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 11/03/2016.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Gwent, Allt-Yr-Yn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please contact Elizabeth for further information

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Meddai Elizabeth: “Rwy’n darparu lleoliad a phrofiad cartrefol i’r plant yn fy ngofal. Rydym ni’n gwneud llawer o gelf a chrefft, yn chwarae yn yr awyr agored, yn ymweld â’r parc, y llyfrgell a’r safle chwarae meddal lleol. Yn ystod gwyliau hanner tymor, rydym yn ymweld â llefydd fel y fferm a’r sw.

Mae Elizabeth yn darparu gwasanaeth casglu / gollwng o Ysgol Gynradd Glasllwch ac Ysgol Gynradd Clytha.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

  Ein costau

  • £0.00 per Awr - Please contact Elizabeth for further information

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Climbing frame, sandpit, ride on toys, basketball hoop, playhouse, mud kitchen and swingball.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact Elizabeth for further information
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please contact Elizabeth for further information
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes