skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant

AR GAU - Caroline Pimm - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 20/11/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 15/05/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Llantarnam, Cwmbran.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Part time/flexible hours/days are available.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud


£5.00 per hour for part-time and £4.50 per hour for full-time, PACEY Quality Assured Childminder. I offer a warm, welcoming, safe and secure environment and treat all children with equal concern. I have Completed the ICP and DCP, ECP and NVQ Level 3, I Have the Certificate in Childminding Practice. School pickups may be possible. I May also take children aged between 8 and 12 years subject to availability of places, and i am prepared to work flexible hours. Please Ring for details.
Completed City &Guilds Level 5 Diploma in Leadership for Children's Care Learning and Development (advanced practice)= LEVEL 5 CCLD.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Please contact to discuss

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Nosweithiau

  Ein costau

  • £35.00 per Diwrnod
  • £5.00 per Awr

Discount for siblings.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Experience in A D H D / Challenging Behaviour
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes