skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant

Little Chickens Childminding - Rhosllannerchrugog - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 07/07/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/03/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Vinegar Hill, Rhosllanerchrugog.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Please enquire with setting.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Gofalu am blant hyd at 5 mlwydd oed. Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan.

Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar nifer yr oriau y bydd eich plentyn yn cael gofal.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed Christmas holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 17:00
Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 17:00

  Ein costau

  • £4.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire with setting.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 dogs, 2 cats, chickens and ducks.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No