skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau

Little Darlings Holiday Club - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 20/11/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 15 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 15 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

New after school club opening from Monday 6th November 2017 - Collection times flexible. Full day care nursery for children aged from 3 months to 12 years. Opening hours 07.30 to 18.00. Also providing wraparound childcare with local schools and holiday club. Fresh Homemade Food Fully Qualified Staff All First Aid Trained Prices vary depending on requirements. Please call us to discuss your needs.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £27.50 per Sesiwn - Full day care nursery for children aged from 3 months to 12 years. Opening hours 07.30 to 18.00. Also providing wraparound childcare with local schools and holiday club.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Ddim yn hyderus.
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No