skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfeydd mewn ysgolion Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dechrau'n Deg Glenboi - Meithrinfeydd mewn ysgolion

Diweddariad diwethaf: 20/09/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.