skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau

Rainbows Private Nursery Children's Club - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 22/07/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/02/2018.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please contact direct for details on current vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 55 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 55 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ar agor adeg gwyliau’r ysgol; Ystod oed: 4 - 12 oed; 24 lle; gallu darparu ar gyfer plant ag anghenion arbennig; Cymwysterau staff: NNEB; PPA Intermediate; Take 10 for Play; Cymorth Cyntaf; Hylendid Bwyd Sylfaenol.

Fel clwb rydym yn hebrwng o 3 ysgol: Llyswyry, St Andrews a St Patricks
Dim ond yn Llyswyry mae ein clwb brecwast.

Sylwer: Dim ond ar gyfer plant sydd eisoes yn mynychu’r feithrinfa y mae’r clwb brecwast, y clwb ar ôl ysgol a’r clwb gwyliau.

Clwb Brecwast (8.00am - 9am - £8.00)

Clwb Ar Ôl Ysgol (3.00pm - 6.00pm - £10)

Clwb gwyliau (8.00am - 6.00pm - £26.00)

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref
  • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £22.00 per Diwrnod - Full day @ holiday club

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes