skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Addysg Gymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cynnwys Pobl Anabl mewn Addysg Gymunedol - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 05/06/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ein swyddfa ar gau ar hyn o bryd oherwydd y Pandemig Coronavirus. Mae pob un o'n dosbarthiadau wedi'u canslo nes bydd rhybudd pellach ac mae ein swyddfeydd hefyd ar gau nes bydd rhybudd pellach

Yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hamddenol. Cyrsiau fel Crochenwaith, Celf a Chrefft, Dawns a Drymio Llaw Affricanaidd