skip to main content

Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn Sesiwn Y Gorffennol a Nawr Mawrth 26ain, 2019. "Yn ôl i'r Dyfodol". - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 20/12/2018
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn Sesiwn Y Gorffennol a Nawr - Mawrth 26ain, 2019.

Yn ôl i'r Dyfodol: adfywio a newid ym Mae Colwyn o'r gorffennol i'r presennol.

Mae'r digwyddiad cyfeillgar yma yn cynnwys cyflwyniadau byr, rhannu atgofion a thrafodaethau.

Mae croeso I bawb.

Yn The Station, Bae Colwyn. 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Ni chodir tâl am y sesiwn. Mae lluniaeth ar gael i'w prynu. Gall y rhaglen newid.