skip to main content
Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Diwrnod Llesiant i rieni/gwarchodwyr - Digwyddiad - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 18/01/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’r diwrnod llesiant ar gyfer rhieni / gofalwyr. Dewch draw i roi cynnig ar wahanol therapïau ac i fwynhau paned o de neu goffi, darn o gacen a lluniaeth ysgafn. Bydd yno hefyd grefftau a chyfle i sgwrsio ag eraill sydd â phrofiadau tebyg i chi.
Bydd y canlynol ar gael drwy'r dydd:

- Therapi sain
- Therapi Rahanni
- Angelic Reiki
- Usui Reiki
- Aromatherapi
- Adweitheg
- Tylino mewn Dillad
- Ymwybyddiaeth Ofalgar
- Crefftau creadigol
- Sesiynau ioga

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Cei / Ieu