skip to main content
Digwyddiad

Gweithdy Anghenion Dysgu Ychwanegol - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/05/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Dewch i ddarganfod mwy am Anghenion Dysgu Ychwanegol ac addysg ddewisol gartref yng Ngheredigion. Cyfle i gwrdd â rhieni / gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
10.30 yb - 12.30 yp. - Bydd Arweinydd Tîm Catrin Petche, y Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg a Lowri Reynolds, y Swyddog Cynhwysiad Addysg, y Gwasanaeth Ysgolion yn cyflwyno gwybodaeth am Addysg Gartref Ddewisol (EHE).
Dyma gyfle i gael gwybodaeth am ddyletswyddau ac agweddau cyfreithiol EHE.
Byddwn hefyd yn eich hysbysu o'r gefnogaeth a'r arweiniad a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd cyfle yn dilyn y drafodaeth hon i chi ofyn unrhyw gwestiynau am EHE.
Dewch â'ch cinio eich hun os gwelwch yn dda. Bydd lluniaeth ar gael yn rhad ac am ddim.
Gallwch ffonio Tim Plant Anabl ar 01970 627016 neu e-bostio i archebu eich lle neu ddod draw