skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AR AGOR - Leanne Evans - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 01/07/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/05/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Barry.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

I am Leanne and I am a CIW registered childminder. I am also registered with the Flying Start Childminding Network. I live with my husband and our little boy in Barry. We have an Elderly cat who is supervised at all times around the children.

I provide a stimulating, nurturing environment dedicated to each individual child.

I ensure that I provide the highest quality of care where each child is equally valued and respected.

I have many years experience working in a private nursery and experience in a variety of childcare settings.

I am qualified in childcare, Paediatric first aid and advance safeguarding.

I can offer flexible service including full day care, before and after school care covering Sant Curig, Romilly and All saints.

I provide toys, outings and activities to cover all 7 areas of the foundation phase.

I am Welsh speaking and introduce the Welsh language to the children through play although the main language of my setting is English.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ysgol Gymraeg Sant Curig, Romilly Primary School and All saints Primary School.

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Nosweithiau

  Ein costau

  • £5.00 per Awr - food extra

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Ddim yn hyderus.
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
cat
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No