skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Head4Arts - Arty Parky Parc Cyfarthfa - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/11/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

10:30yb – 3:00yp
Dydd Sadwrn 7 October
Parc Cyfarthfa
Brecon Rd, Merthyr Tydfil CF47 8RE

Byddwch yn greadigol a mwynhau’r awyr agored - Mwynhewch fynd am dro yn y parc a chwilio am frigau, dail, moch coed a hadau i helpu greu celfwaith mawr, awyr agored.
Digwydd celf am ddim i'r teulu - gallwch ymuno unrhyw amser yn ystod y dyddac aros cyhyd ag y dymunwch.
Gweithgareddau galw-heibio ydynt – galwch heibio unrhyw amser ac aros cyhyd ag y dymunwch!

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae gan bob parc barcio am ddim, toiledau a chaffi.

Bydd digwyddiadau Arty Parky yn dal o gae; eu cynnal mewn glaw ysgafn ond gellid eu gohirio mewn tywydd garw.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar y tywydd ar gael ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Celf ar y Blaen.

Digwyddiad awyr agored yw hwn, a chaiff y rhai sy’n cymryd rhan eu cynghori i wisgo esgidiau cadarn a dillad twym sy’n dal dŵr.