skip to main content
Chwarae Mynediad Agored

Seibiant arbenigol/Sessiynau Seibiannau Byr -Parth Cynhwysiant ieuenctid,Canolfan Hamdeen Y Tyllgoed - Chwarae Mynediad Agored

Diweddariad diwethaf: 08/10/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr adnodd yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!
Dydd Llun 28 Hydref
Dydd Mawrth 29 Hydreff
Dydff Merhcher 30 Hydreff
Dydd Iau 31 Hydreff

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn ddarparu gofal dechrau a diwedd dydd.

Dydd Llun 10:00 - 15:00
Dydd Mawrth 10:00 - 15:00
Dydd Mercher 10:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 15:00

  Ein costau

  • £0.00 per Sesiwn - Free Play Provision

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
A oes unrhyw anifeiliaid anwes yn eich lleoliad?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No