skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Triple P – Rhaglen Rhianta Cadarnhaol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 14/07/2023
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Triple P – Rhaglen Rhianta Cadarnhaol (grŵp ar gyfer rhieni pobl ifanc yn eu harddegau).

Mae rhieni'n mynychu sesiynau 2 awr wythnosol, ynghyd â phythefnos o gymorth drwy alwadau ffôn
Mae Triple P wedi'i gynllunio i:
• Paratoi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau wrth ymdrin â phwysau gan gyfoedion ac adeiladu dyfodol cadarnhaol
• Cynyddu hyder rhieni wrth bennu ffiniau
• Gwella cyfathrebu rhwng rhieni a phobl ifanc