skip to main content
Digwyddiad

Mae’r Tîm Aros yn Iach Conwy - y Profiad Realiti Awtistiaeth - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 03/12/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Tîm Aros yn Iach Conwy (y Tîm Lles Cymunedol yn flaenorol) wedi sicrhau arian i gynnal y Profiad Realiti Awtistiaeth yn y ganolfan fusnes yng Nghyffordd Llandudno ym Mawrth 2020.

Bydd y bws yng Nghanolfan Fusnes Conwy ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun 9 Mawrth 2020
Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020
Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Mae’r Profiad Realiti Awtistiaeth yn sesiwn arloesol, ymarferol a ddatblygwyd i roi profiad i bobl o'r anawsterau prosesu synhwyraidd a wynebir gan bobl ar y sbectrwm awtistiaeth. Profwyd fod hyfforddiant efelychu yn ffordd hynod effeithiol o gael pobl i ddysgu ac ar ddiwedd yr hyfforddiant maent nid yn unig wedi dysgu sgiliau a thechnegau newydd, mae’r profiad a’r hyn maent wedi ei ddysgu ganddo yn aros gyda nhw.

Mae’r profiad yn hollol gynhwysol, rhyngweithiol ac yn un hanfodol i unrhyw un sy’n cefnogi pobl ar y sbectrwm awtistiaeth.