skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Cysylltwyr cymunedol / gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol

Hwb Cymunedol Bargoed

Diweddariad diwethaf: 21/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Hwb Cymunedol Bargoed yn adnodd y gall y gymuned gyfan ei ddefnyddio. Gall y gymuned gyrchu: Sesiynau galw heibio a chynghori gan sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth yn y Fwrdeistref. Cyrsiau hyfforddi am ddim Talebau Banc Bwyd Undeb Credyd Helpu gyda ffurflenni a chyrchu gwybodaeth ar y rhyngrwyd Darparu lle i gwrdd, sgwrsio, gwneud ffrindiau a brwydro yn erbyn unigrwydd Cyfleoedd Gwirfoddoli Caffi Cymunedol yn y caffi cymunedol WiFi am ddim.