skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Astudiaeth EMPOWER (BIPBC) - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Angen Pobl i Gymryd Rhan mewn Ymchwil ar gyfer Menter Cyflogaeth Newydd Dros Fideo.

Rydym wedi cynllunio menter cyflogaeth newydd (Sgiliau Therapi Ymddygiad Dilechdidol ar gyfer Cyflogaeth; DBT-SE) i helpu cefnogi pobl sy'n cael problemau fel hyn ac yn cynnal astudiaeth ymchwil* i weld a yw'r fenter yn helpu pobl i gadw cyflogaeth reolaidd. Caiff ei chynnig trwy sesiynau grŵp dros alwad fideo bob wythnos.

Os ydych yn meddwl bod yr astudiaeth hon yn rhywbeth a allai fod yn ddefnyddiol i chi neu os hoffech fwy o wybodaeth am yr hyn y mae cymryd rhan yn ei olygu, cysylltwch â thîm ymchwil EMPOWER.

*Sylwer mai treial a reolir ar hap (RCT) yw’r astudiaeth hon ac felly bydd y rheiny sy'n cymryd rhan yn cael eu dyrannu ar hap i grŵp menter Sgiliau Therapi Ymddygiad Dilechdidol ar gyfer Cyflogaeth neu i wasanaeth cyflogaeth iechyd meddwl lleol yn eich ardal chi.