skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol

Mae - Hyfforddwr Personol - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 28/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy'n hyfforddwr personol annibynnol sy'n cynnig sesiynau ar sail 1-2-1, neu 2-2-1 yn gweithio gyda chyplau. Wedi'i leoli yn y Coed Duon, rwy'n symudol ac yn gorchuddio ardal Caerffili mewn man sy'n addas i chi (mae hyn yn gyffredinol yng nghartref neu ardd y cleient ei hun). Rwyf hefyd yn cynnig gwasanaeth ar-lein trwy Zoom.

Mae'r ddau opsiwn hyn yn golygu y gellir cynnal eich sesiynau ar adeg sy'n gweddu i'ch bywyd, ac nid oes angen aelodaeth campfa chwaith!

Yn gyffredinol, mae'r sesiynau'n para rhwng 45 munud ac awr, gyda chynhesu ac oeri wedi'u cynnwys.