skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mentro Gyda’n Gilydd - Siop Ellis (SPAR) Llangefni

Diweddariad diwethaf: 16/10/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Os ydych chi’n teimlo’n ofidus am fynd allan a theithio yn eich cymuned yn sgîl cyfyngiadau COVID-19, bydd y gyfres yma o fideos yn helpu i ddod yn gyfarwydd o’r newydd â lleoliadau yn eich cymuned leol chi.

Mae ond angen clicio ar y ddolen i’r wefan (isod) i wylio fideo am sut brofiad yw ymweld â Siop Ellis yn Llangefni.

Yn ystod y pandemig COVID-19, cafodd poblogaethau uchel eu risg eu cynghori i warchod eu hunain, ac mae llawer o bobl eraill wedi dewis ynysu, yn arbennig grwpiau hŷn, hawdd eu niweidio. Mae’r cyfnod hwn o ynysu wedi achosi ymyrraeth sydyn i arferion bob dydd ac wedi lleihau cyfleoedd am ryngweithio a gweithgareddau cymunedol. Wrth i gyfyngiadau gwarchod lacio, mae pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd wedi mynegi pa mor ofnus maen nhw am fynd yn ôl allan i’r gymuned, yn poeni am gyrchu gwasanaethau gofal iechyd yn ogystal â siopau cymunedol a grwpiau cymorth.