skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

CDCCymru: Dance for Parkinson's Classes - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 04/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s yn hwyliog ac anffurfiol.

Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.

Rydym yn hwb Cysylltiedig ar gyfer rhaglen Dance for Parkinson's, English National Ballet.

Rydym bellach yn cynnal dosbarthiadau ar-lein, drwy raglen a elwir yn Zoom, y gallwch ymuno â hi o gysur eich cartref yn defnyddio gliniadur, llechen neu deledu clyfar. Mae dosbarthiadau yn para 90 munud, a bydd angen cadair arnoch.

Cynhelir dosbarthiadau rhwng 1.15-2.45pm ar ddydd Iau ac maent yn costio £3.50

Bydd dolen zoom yn cael ei hanfon 2 awr cyn y dosbarth.