skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dechrau Deg Ceredigion - Rhaglen Cysylltiadau Teuluol Magu Plant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 01/12/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Grwpiau Rhianta Dechrau’n Deg Ceredigion – sesiynau rhianta addysgiadol, hwyliog a rhyngweithiol sy’n eich helpu i gael y gorau o fywyd teuluol. Mae’r Rhaglen Magu Rhieni gan Family Links yn credu bod magu plant yn werth chweil, yn ysgogol ac yn hwyl, ond gall fod yn her iddo. Mae’r Rhaglen Magu Rhieni yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn fel y gall teuluoedd gael bywyd teuluol tawelach a hapusach. Nod y Rhaglen Magu Rhieni yw helpu oedolion i ddeall a rheoli teimladau ac ymddygiad a dod yn fwy cadarnhaol a meithringar yn eu perthynas â phlant a'i gilydd. Mae’n annog agwedd at berthnasoedd sy’n rhoi dechrau emosiynol iach i blant ac oedolion i’w bywydau, sy’n cyfrannu at ddysgu.