skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Clwb Llyfrau Ar-Lein - Addysg Oedolion Cymru - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 01/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiwn wythnosol ar-lein lle gallwch siarad am eich hoff deitlau, awduron a chymeriadau.

Trosolwg o’r cwrs Os ydych yn mwynhau darllen, mae'r cwrs yma yn gyfle i ddod ynghyd â phobl eraill a thrafod y llyfrau rydych chi'n eu caru a rhai efallai nad ydych chi wedi'u darllen eto. Nid yw'r cwrs wedi'i achredu a bydd yn weithgaredd hwyliog a chymdeithasol. Os nad ydych yn hyderus ynglŷn â chymryd rhan mewn trafodaethau grŵp, neu'n ansicr ynghylch technoleg dysgu ar-lein, bydd eich tiwtor yn eich cefnogi yn y ddau faes hyn ac yn gwneud y profiad yn hwyl ac yn bleserus.

Mae 8 sesiwn sy'n para tua hanner awr rhwng 10:30yb-12yp wedi'i arwain gan Diwtor Janie Mitchell. Dechrau o Ebrill y 7fed.